Zadzwoń (+48) 42 239 20 30

Psychologia, logopedia, pedagogika

Pomóż dziecku zrozumieć świat

Masz wątpliwości związane z rozwojem psychicznym, społeczno-emocjonalnym, intelektualnym, manualnym czy fizycznym swojego dziecka? Twoje dziecko zachowuje się nietypowo dla swojego wieku lub niezgodnie z ogólnie przyjętymi normami i zwyczajami? Ma trudności z mówieniem, pisaniem czy trudności w nauce? Skontaktuj się z nami. Wiele wcześnie rozpoznanych problemów  można całkowicie wyeliminować.

Nasi specjaliści mają szerokie doświadczenie w pracy z dziećmi w różnym wieku. Przeprowadzą diagnozę, wystawią zaświadczenie i pomogą Twojemu dziecku w ramach zajęć terapeutycznych. Podpowiedzą jak zachowywać się w sytuacjach, w których do tej pory czułeś się zagubiony, rozwieją wątpliwości co do gotowości szkolnej Twojego dziecka oraz  jak pracować z dzieckiem żeby pomóc mu nadrobić zaległości


Oferujemy:

Psychologia:

- Badanie inteligencji, poziomu rozwoju, procesów poznawczych (dzieci i dorośli)

- Badanie profilu psychoedukacyjnego PEP dziecka (dwa spotkania)

- Terapia psychologiczna 

Dla dzieci:

 • które nie mówią, mówią bardzo mało lub w sposób niekomunikatywny 
 • mają trudności z rozumieniem poleceń 
 • nie nawiązują prawidłowych kontaktów z rówieśnikami 
 • znacząco słabiej wykonują zadania przedszkolne 
 • mają problemy ruchowe 
 • nie bawią się tak, jak jego rówieśnicy

Pedagogika:

- Diagnoza pedagogiczna 1 -2 spotkania w zależności od tempa pracy dziecka

- Terapia pedagogiczna 1 raz w tygodniu 60 min.

Dla dzieci:

 • które mają trudności w nauce czytania i pisania lub tzw. małą motoryką 
 • z zaburzeniami słuchu fonematycznego  
 • z zaburzeniami spostrzegania i pamięci wzrokowej 
 • z zaburzeniami spostrzegania i pamięci słuchowej 
 • z zaburzeniami orientacji przestrzennej i lateralizacji 
 • które mają problemy z koncentracją uwagi 
 • mniej sprawnych manualnie i ruchowo 
 • szczególnie nieśmiałych 
 • które wolniej się uczą 

Logopedia:

- Diagnoza logopedyczna 1 -2 spotkania w zależności od tępa pracy dziecka

- Terapia logopedyczna 1 raz w tygodniu 60 min.

Dla dzieci:

 • z opóźnionym rozwojem mowy 
 • z wadami i zniekształceniami mowy 
 • niepłynnością mówienia 


Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Medsolver posiada uprawnienia placówki publicznej i jest wpisana do Ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łodzi.

Psychologia, logopedia, pedagogika