Zadzwoń (+48) 42 239 20 30

Psychiatria

Odzyskaj równowagę

Miewasz okresy, kiedy czujesz się gorzej, nie masz ochoty na nic, a Twoje ulubione zajęcia straciły sens? Wychodząc z domu odczuwasz paraliżujący strach albo dyskomfort w kontakcie z innymi ludźmi, choć wcześniej nie miałeś tego problemu? A może ktoś spośród Twoich bliskich, kto przeżył duży stres, niepokojąco nadużywa lekarstw? Skontaktuj się z nami! Chcemy Ci pomóc. 

Psychiatrzy z poradni Medsolver to eksperci w swoich dziedzinach. Dzięki zaangażowaniu i doświadczeniu zdobytym w najlepszych placówkach w kraju i za granicą pomogą Ci znaleźć znajdują skuteczną drogę do rozwiązania problemów, które nie pozwalają swobodnie funkcjonować.

Oferujemy:

 • Diagnostykę i leczenie zaburzeń nastroju (afektywnych):
 • epizodów depresji,
 • depresji sezonowej, atypowej, poporodowej,
 • depresji w chorobach somatycznych i neurologicznych (np. choroby tarczycy, cukrzycy, choroby układu krążenia, nowotwory),
 • zaburzeń depresyjnych nawracających,
 • zaburzeń afektywnych dwubiegunowych (choroby afektywnej dwubiegunowej),
 • manii, hipomanii, depresji, stanów mieszanych oraz choroby afektywnej.

Diagnostykę i leczenie zaburzeń nerwicowych:

 • zaburzeń lękowych w postaci fobii: agorafobia, fobie społeczne, fobie izolowane,
 • zaburzeń lękowych z napadami lęku,
 • zaburzeń lękowych uogólnionych,
 • zaburzeń obsesyjno - kompulsyjnych (nerwica natręctw).

Diagnostykę i leczenie schizofrenii, zespołów schizofrenopodobnych oraz zaburzeń urojeniowych.

Diagnostykę i leczenie zaburzeń osobowości.

Diagnostykę i leczenie pacjentów z problemem alkoholowym.

Diagnostykę i leczenie pacjentów nadużywających środków psychoaktywnych (narkotyki, substancje psychoaktywne - w tym dopalacze).

Indywidualną terapia uzależnień ze współistniejącymi zaburzeniami psychicznymi.

Diagnostykę i leczenie zaburzeń psychosomatycznych z uwzględnieniem współchorobowości somatycznej.

Psychiatria