Zadzwoń (+48) 42 239 20 30

Integracja Sensoryczna

Zadbaj o prawidłowy rozwój zmysłów

Integracja sensoryczna to  ciągły i skomplikowany proces neurologicznym, podczas którego układ nerwowy odbiera bodźce z zewnątrz za pomocą wszelkich dostępnych zmysłów, a następnie organizuje je w taki sposób by skutkowały celowym i efektywnym działaniem.  W praktyce wygląda to tak, że od właściwego rozwoju zmysłów zależy prawidłowy rozwój dziecka, jego zachowań i umiejętności uczenia się. Zaburzenia integracji sensorycznej nie oznaczają jednak obniżonego IQ dziecka gdyż często diagnozuje się u dzieci z wyższym niż przeciętny ilorazem inteligencji.

Terapia przeznaczona jest między innymi dla dzieci, które:

 • mają zdiagnozowane zaburzenia rozwoju,
 • cierpiących na zaburzenia równowagi czy złą koordynację ruchową
 • są nadpobudliwe, nadmiernie ruchliwe i nerwowe, 
 • mają trudności z koncentracją i funkcjonowaniem w szkole,
 • są powolne i apatyczne, sprawiające wrażenie "leniwych", nielubiących się uczyć
 • mają kłopoty z koncentracją uwagi i  trudności w uczeniu się
 • mają niską samoocenę  
 • są płaczliwe i nadwrażliwe na bodźce (dotykowe, wzrokowe, słuchowe), 
 • są impulsywne, nadwrażliwe emocjonalnie, często się obrażają
 • są nadwrażliwe na ruch (np. występuje choroba lokomocyjna) 
 • mają opóźniony rozwój mowy, trudności z czytaniem i pisaniem, częściej niż rówieśnicy mylą czy odwracają znaki graficzne, mają trudności w przepisywaniu, przerysowywaniu,

Ponadto zajęcia mogą stanowić działania profilaktyczne w przypadku zwiększonego ryzyka wystąpienia zaburzeń integracji sensorycznej, związanego z kłopotami zdrowotnymi w okresie ciąży czy komplikacjami okołoporodowymi, a także z niskim poziomem aktywności fizycznej.

Terapia SI polega na zabawie ukierunkowanej, tzn. prowadzonej przez specjalistów w taki sposób, aby poprawić jakość przesyłania informacji odbieranych przez zmysły oraz wyrobić u dziecka tolerancję na bodźce sensoryczne. Kierowana jest przede wszystkim do dzieci w wieku niemowlęcym, przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym. W tym okresie nieprawidłowe procesy integracji sensorycznej szybko i skutecznie poddają się usprawnianiu. W wielu przypadkach możliwa jest całkowita eliminacja zaburzeń. Wiąże się to z plastycznością układu nerwowego, która w tym okresie jest największa. Terapię integracji sensorycznej stosuje się także u dzieci starszych, a nawet u dorosłych. 

 

Zajęcia odbywają się w sali przypominającej nieco plac zabaw wyposażony w specjalistyczny sprzęt: równoważnie, podwieszane platformy, hamaki oraz pomoce do stymulacji wszystkich zmysłów.Prowadzone są przez certyfikowanego terapeutę metody Integracji Sensorycznej, który dokładnie określa obszary trudności i dostosowuje metody pracy do potrzeb dziecka. 


Terapia prowadzona jest w sesjach trwających ok. 45 minut, które powinny odbywać się raz lub dwa razy w tygodniu, w zależności od stopnia zaburzenia, potrzeb i możliwości dziecka. Cały proces terapeutyczny trwa zazwyczaj od 6 do 12 miesięcy.


Aby uczestniczyć w terapii dzieci muszą posiadać aktualną diagnozę zaburzeń procesów integracji sensorycznej, przeprowadzoną przez specjalistę Medsolver lub innego certyfikowanego terapeutę (dostarczoną w formie pisemnej).

Integracja Sensoryczna