Zadzwoń (+48) 42 239 20 30

Autyzm i zespół Aspergera

Poznaj przyczynę problemów dziecka

Autyzm oraz zaburzenia rozwojowe mieszczące się w jego spektrum, takie jak zespół Aspergera, budzą lęk u rodziców i oznaczają dla nich wytężone lata pracy z dzieckiem, a w przypadku samego dziecka determinują jego postrzeganie świata, umiejętności komunikacyjne i sposób budowania relacji z innymi ludźmi. Kluczową rolę ma wczesne rozpoznanie i szybko podjęta terapia. Jeśli obserwujesz u Twojego dziecka problemy z nawiązywaniem kontaktów z innymi ludźmi lub ich unikanie, trudności w porozumiewaniu się i rozumieniu poleceń, unikanie bliskości, powtarzalne, rutynowe zachowania: skontaktuj się ze specjalistą.

Diagnozę i terapię autyzmu wczesnodziecięcego i Zespołu Aspergera prowadzą w naszej poradni specjaliści z wieloletnim doświadczeniem, kompleksowo podchodzący do problemów dziecka i zwracający uwagę na wszystkie aspekty jego funkcjonowania.

Oferujemy:

I. Dwuetapowy proces diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu złożony z:

  • Diagnozy psychologicznej obejmującej trzy lub cztery ok. 1,5-godzinne spotkania. W tym czasie psycholog przeprowadza wywiad kwestionariuszowy z rodzicami oraz dokonuje obserwacji kierowanych dziecka. Ostatnie spotkanie przeznaczone jest na rozmowę z rodzicami dotycząca diagnozy oraz dalszego postępowania, udzielenie praktycznych wskazówek oraz przekazanie zaleceń terapeutycznych.
  • Konsultacji z psychiatrą dziecięcym odbywającej się przed wspomnianym ostatnim spotkaniem z rodzicami dziecka.

Po diagnozie rodzice prócz szczegółowych wskazówek dotyczących dalszego postępowania z dzieckiem otrzymują zindywidualizowany zestaw ćwiczeń do wykonywania w domu.

II.  Terapię indywidualną  

Z zespołu diagnostycznego zostaje wyłoniony terapeuta prowadzący, który proponuje dalsze postępowanie i rodzaje zajęć dostosowane do konkretnego dziecka oraz pracuje z nim w ramach behawioralnej terapii indywidualnej.

III. Trening Umiejętności Społecznych ( grupy 4-5 osobowe)

Zajęcia grupowe prowadzone przez psychologa, podczas których dzieci uczą się m.in. jak rozpocząć rozmowę, jak odmówić komuś, jak radzić sobie, gdy ktoś dokucza. Plan takiego treningu dostosowany jest do wieku oraz aktualnej wiedzy i zdolności uczestników. Zajęcia odbywają się regularnie, mają stałą strukturę oraz jasno określone zasady.

IV.  Diagnozę i terapię logopedyczną 

V. Konsultacje z gastroenterologiem, pediatrą oraz dietetykiem

VI. Terapię wspierającą dla rodziców dzieci, u których zdiagnozowano ASD

Jest to forma psychoterapii, która koncentruje się na bieżących problemach i wspomaga proces radzenia sobie w trudnej sytuacji.  Ułatwia rodzicom wyrażenie trudnych emocji, redukcję lęku i strachu, stabilizuje i pomaga w powrocie do stanu względnej równowagi wewnętrznej, aby mogli oni stanowić silne wsparcie dziecka w terapii.

VII. Grupy wsparcia dla rodzin 

VIII.  Zajęcia edukacyjne dla rodzin i osób z bliskiego otoczenia dzieci z ASD

Więcej informacji na temat oferty znajdziesz na nowej stronie www.spektrumautyzmu.pl

Autyzm i zespół Aspergera