Zadzwoń (+48) 42 239 20 30

Trening umiejętności społecznych

Trwają zapisy na rok szkolny 2017/18

Trening Umiejętności Społecznych to forma zajęć grupowych prowadzonych przez psychologa. Pozwalają na zmniejszenie deficytów w zakresie kompetencji społecznych i skuteczniejsze radzenie sobie w życiu. Pod okiem terapeuty uczestnicy uczą się m.in. tego, w jaki sposób ich zachowanie wpływa na innych ludzi, jak rozpocząć rozmowę, odmówić komuś czy rozwiązywać konflikty. Podczas zajęć otrzymują wiele informacji zwrotnych oraz wsparcia - zarówno psychologa, jak i pozostałych dzieci w grupie.


Zajęcia odbywają się regularnie w grupie 4–5-osobowej. Plan jest ściśle dostosowany do wieku oraz aktualnej wiedzy i umiejętności dzieci. Terapeuta układa ćwiczenia tak, aby odpowiadały ich aktualnym potrzebom i możliwościom. 

Podczas zajęć dzieci uczą się umiejętności:

  • zawierania znajomości, 
  • inicjowania rozmowy, 
  • dyskusji, 
  • zadawania pytań, 
  • odmawiania, 
  • reagowania na krytykę, 
  • wyrażania krytyki, 
  • radzenia sobie z uczuciami i ich wyrażania.


Trwają zapisy na zajęcia rozpoczynające się w styczniu!

  • spotkania będą odbywać się w każdą sobotę ( 4 lub 5 razy w zależności od miesiąca).

Opłata miesięczna 250 zł