Zadzwoń (+48) 42 239 20 30

Terapia grupowa

dla osób z syndromem DDA i DDD

Często osoby wychowane w rodzinie alkoholowej czy dysfunkcyjnej same nie potrafią poradzić sobie w tworzeniu nowych, konstruktywnych i dojrzałych mechanizmów funkcjonowania w dorosłym życiu. Potrzebna jest profesjonalna pomoc psychologiczna, zarówno indywidualna jak i grupowa.

Terapia grupowa daje możliwość identyfikacji z innymi osobami, które miały podobne doświadczenia w dzieciństwie, odtworzenia rodzinnych ról i zależności. Ponadto grupa pomaga poradzić sobie z ze wstydem, poczuciem odmienności. Podczas spotkań uczestnicy mogą uczyć się konstruktywnych umiejętności interpersonalnych i w bezpiecznych „laboratoryjnych” warunkach eksperymentować podejmowanie nowych zachowań


Grupa DDA/ DDD jest dla Ciebie jeżeli w Twojej rodzinie występował problem alkoholowy bądź inna dysfunkcja i rozpoznajesz u siebie:

Grupa DDA/ DDD jest dla Ciebie jeżeli w Twojej rodzinie występował problem alkoholowy bądź inna dysfunkcja i rozpoznajesz u siebie:


 •  problemy interpersonalne w relacjach z bliskimi osobami;
 • negatywny stosunek do samego siebie, niskie poczucie własnej wartości;
 • nadmiernie przeżywanie negatywnych emocji takie jak lęk, osamotnienie, smutek;
 •  problemy z wyrażaniem sprzeciwu i złości;
 • problemy z konfrontowaniem się z pozytywnymi dla siebie emocjami;  
 • nieumiejętność zaspokajania swoich potrzeb;
 • trudności w relacjach i pełnieniu ról społecznych i w rodzinie;
 • problemy seksualne.

Celami wsparcia społecznego poprzez terapię grupową dla osób z syndromem DDA czy DDD są:


 • osłabienie wpływu śladów doświadczeń z dzieciństwa w rodzinie z problemem alkoholowym 
 • uporządkowanie spraw i relacji z rodzicami, 
 • dokonanie procesu separacji-indywidualizacji, 
 • zmiana stosunku do samego siebie 
 • uporządkowanie obecnego życia 
 • odzyskiwanie zdrowia psychicznego 

Wszyscy uczestnicy grupy zmagają się z podobnymi problemami, przeżyciami emocjonalnymi i doświadczeniami. Ta jednorodność grupy daje poczucie zrozumienia, bezpieczeństwa i możliwość uczenia się przez analogię – tzw. „lustrzane odbicie”. Podczas pracy jednej osoby pozostali uczestnicy identyfikują się z nią i głęboko angażują się osobiście w każdą interwencję terapeutyczną. Dlatego jest to terapia skuteczna i wnikliwa

Już nie jesteś dzieckiem ukrywającym problemy alkoholowe w rodzinie. Już nie musisz się wstydzić i milczeć. Nie musisz też zostawać sam ze swoim bagażem doświadczeń. Daj sobie pomóc.