Zadzwoń (+48) 42 239 20 30

Nota prawna

Nasze zasady

Niniejsza nota prawna stanowi regulację prawną dotyczącą korzystania ze stron internetowych firmy Medsolver Sp. z o.o. Spółka komandytowa, zwanej dalej Medsolver.


I. Prawo autorskie

1. Medsolver posida wyłączne prawo do użytkowania tej domeny na podstawie umowy dotyczącej rejestracji domeny internetowej medsolver.pl. Treść stron internetowych jest własnością Medsolver i chroniona jest prawem autorskim. Kopiowanie, zwielokrotnianie bądź rozpowszechnianie treści zawartych w niniejszym serwisie jest zabronione, chyba, że Medsolver wyrazi na to pisemną zgodę. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione.

2. Medsolver zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian oraz dokonywania poprawek w zamieszczanych informacjach w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez uprzedniego zawiadomienia o tym fakcie osób korzystających z serwisu.

 3. Nazwy handlowe, nazwy produktów leczniczych lub inne oznaczenia zmieszczone na stronach internetowych Medsolver stanowią zarejestrowane znaki towarowe i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.


II. Informacja o ofercie

Informacje i dane zawarte w niniejszym serwisie zostały udostępnione wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych i nie stanowią one oferty, zaproszenia do składania ofert lub przyrzeczenia publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny lub ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 Nr 141, poz. 1176 ze zm.), nie mogą być także traktowane jako forma doradztwa, konsultacji czy rekomendacji.


III. Zasady korzystania z serwisu  

1. Użytkownicy korzystający z opcji przysłania komentarzy, opinii bądź sugestii potwierdzają, że przesłany materiał jest zgodny z prawem, są właścicielem materiału lub mają nieograniczone prawo przekazania takiego materiału.

2. Przesyłając jakikolwiek materiał do serwisu należącego do Medsolver, nabywa on nieodpłatne prawo wykorzystania, używania i dystrybuowania takich informacji bez żadnych ograniczeń terytorialnych bądź czasowych.

3. Osoby, które udostępniły jakikolwiek materiał informacyjny zobowiązują się nie podejmować przeciwko Medsolver żadnych działań związanych z przekazanym materiałem i zwolnić Medsolver z ewentualnej odpowiedzialności, jeśli osoby trzecie będą chciały takie działania podjąć.

4. Użytkownicy korzystający z opcji przysłania komentarzy, opinii bądź sugestii przy użyciu poczty elektronicznej wyrażają zgodę na korzystanie z adresu mailowego i danych zawartych w korespondencji w celu przesyłania informacji.

5. Medsolver nie dokonuje weryfikacji treści zamieszczonych przez użytkowników i nie ponosi odpowiedzialności za taką treść. Medsolver zastrzega sobie prawo do usuwania w każdym czasie wszelkich treści przekazanych przez użytkowników w przypadku uznania ich za niewłaściwe bądź z innych powodów według własnego uznania.


IV. Odpowiedzialność

1. Medsolver dokłada starań, aby publikowane w tym serwisie treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści, a także za kompletność, aktualność i rzetelność tych treści. W każdym przypadku, osoby zainteresowane uzyskaniem dalszych informacji związanych z treściami zawartymi na stronie internetowej powinny skontaktować się bezpośrednio z Medsolver.

2. Medsolver nie ponosi odpowiedzialności za błędy, niedokładności lub braki w informacjach i danych zamieszczanych w serwisie.

3. Medsolver nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód wynikających lub będących w związku z działaniem serwisu, a także z treściami umieszczonym na stronie internetowej.

4. Medsolver nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub ubytki powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci i serwisu, błędów systemu komputerowego spowodowanego przez wirusy lub komunikację za pomocą poczty elektronicznej.

5. W serwisie umieszczone są łącza (linki) do innych serwisów internetowych. Medsolver nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści zawarte w innych serwisach.